Top

3.123 phôi sổ đỏ “tự nhiên biến mất” ở Khánh Hòa

Cập nhật 04/08/2015 13:58

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa đã phải gửi văn bản tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề nghị không sử dụng và xác nhận các nội dung liên quan đến số phôi sổ đỏ "thất lạc" này.

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân không sử dụng và xác nhận nội dung liên quan đến 3.123 phôi sổ đỏ đã thất lạc. Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản số 1594/STNMT-CCQLĐĐ về việc không sử dụng các phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ)  đã bị mất và thất lạc trong quá trình quản lý sử dụng phôi GCNQSDĐ trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa từ năm 2007 đến năm 2014. Tổng số phôi sổ đỏ đến nay vẫn chưa tìm lại được là 3.123 phôi.

Việc để mất 3.123 phôi Giấy chứng nhận làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lợi dụng số phôi Giấy chứng nhận đã bị thất lạc để làm Giấy chứng nhận giả.Vì vậy, để phòng ngừa tình trạng trên Sở Tài nguyên và môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan không được sử dụng, xác nhận các nội dung liên quan đến các phôi Giấy chứng nhận có số seri nêu trên và báo ngay cho cơ quan Công an địa phương và Sở Tài nguyên và môi trường nếu phát hiện phôi Giấy chứng nhận có số seri nêu trên.

Số seri phôi GCNQSDĐ thất lạc cụ thể như sau:

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 91 phôi – liên màu đỏ (có 02 liên: màu đỏ và màu trắng), số seri: từ AG 172010 đến AG 172100 bị thất lạc trong quá trình sắp xếp lại trụ sở làm việc của Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Nha Trang.

Huyện Vạn Ninh có 01 phôi (số Seri: BU 822952) do Xí nghiệp Đo đạc bản đồ nông nghiệp 1 làm thất lạc trong quá trình vận chuyển phôi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh; 31 phôi do CTCP Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Bình Minh sử dụng, bị thất lạc trong quá trình vận chuyển và trong vụ cháy trụ sở làm việc Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Vạn Ninh.

Số phôi thất lạc trong quá trình vận chuyển từ nơi phát hành về một số địa phương theo Văn bản số 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 13/4/2015 của Tổng cục Quản lý đất đai, có số seri như sau:

+ 1000 phôi: Từ số BY 893001 – BY 894000

+ 1000 phôi: Từ số BY 823001 – BY 824000

+ 1000 phôi: Từ số BY 811001 – BY 812000
DiaOcOnline.vn - Theo BizLIVE