Top

Tới giữa tháng 12, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa được 63%

Cập nhật 22/12/2018 10:09

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến giữa tháng 12 mới đạt hơn 62% kế hoạch năm, tương đương gần 245.000 tỷ đồng.


Tình hình này được đánh giá tiếp tục chậm hơn năm 2017. Kho bạc Nhà nước chỉ ra nguyên nhân của việc chậm trễ trên là do vướng mắc về cơ chế chính sách, từ luật đầu tư công, luật xây dựng và luật đấu thầu. Đơn cử như các quy trình, thủ tục đầu tư được quy định chung cho tất cả các dự án, nguồn vốn chưa xem xét đến tính chất đặc thù của từng dự án khiến kế hoạch vốn bị giao chậm.

DiaOcOnline.vn - Theo VTV