Top

IJC: Giá vốn bất động sản tăng vọt

Cập nhật 25/08/2014 09:53

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014 của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) cho thấy, IJC đạt hơn 104 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2013, nhờ doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) tăng.


Trong đó, riêng mảng BĐS quý II năm nay mang lại 41 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong quý II/2014 tăng 103%, chi phí tài chính tăng 141% khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 9% so với quý II/2013, đạt gần 13 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, IJC lãi ròng gần 32 tỷ đồng.

Liên quan đến giá vốn, báo cáo tài chính của IJC cho thấy, giá vốn vé cầu đường của Công ty ổn định, quý II/2014 đạt 10,5 tỷ đồng so với 11,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2013. Song giá vốn kinh doanh BĐS tăng lên 31,8 tỷ đồng, trong khi năm ngoái là 9,4 tỷ đồng; giá vốn của dịch vụ tăng lên 7,6 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm cuối quý II/2014, IJC có dư hàng tồn kho 2.837 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất - kinh doanh dở dang. 

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Chứng khoán