Top

Đang xem xét sửa đổi, bổ sung một số giải pháp về tín dụng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Cập nhật 23/04/2014 15:34

Nguồn tin riêng của Báo Xây dựng, Chính phủ đang xem xét sửa đổi, bổ sung một số giải pháp về tín dụng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.


Theo đó, sẽ cho phép kéo dài thời hạn trả nợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân từ 10 năm lên 15 năm. Mở rộng đối tượng vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại riêng lẻ có tổng giá trị hợp đồng cả nhà và đất không quá 1,05 tỷ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá); Các hộ dân ở vùng thường xuyên xảy ra bão lũ thuộc các tỉnh duyên hải, Miền Trung đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng chưa đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, lũ được vay để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở; Các hộ dân ở đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại các đô thị ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, có khó khăn về nhà ở được vay để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở; Các hợp đồng mua nhà ở xã hội đã ký trước 07/01/2013 mà chưa thanh toán hết tiền mua nhà (đối với khoản tiền chưa nộp theo tiến độ);

Chính phủ sẽ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ định một số ngân hàng thương mại cổ phần tham gia cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung theo Chỉ thị 2196/CT-TTg ngày 6/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản; không cấp phép đầu tư mới đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, các dự án khu đô thị mới trong năm 2014 (trừ các các dự án nhà ở xã hội; nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; dự án cải tạo nhà chung cư cũ). Trường hợp đặc biệt, các địa phương phải báo cáo cụ thể với Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng