Top

Dư nợ cho vay bất động sản tăng gần 2%

Cập nhật 22/04/2014 09:29

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo kết quả cho vay đối với lĩnh vực bất động sản, tính đến hết tháng 2/2014.


Theo đó, đến 28/2, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đạt 266.728 tỷ đồng, tăng 1,8% so với 31/12/2013.

Trong đó, dư nợ cho vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là 14.865 tỷ đồng, giảm 1,3% so với 31/12/2013 và chiếm tỷ trọng 5,6% so với tổng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Dư nợ cho vay xây dựng khu đô thị là 49.334 tỷ đồng, tăng 0,7% so với 31/12/2013 và chiếm tỷ trọng 18,5%. Dư nợ cho vay xây dựng văn phòng, cao ốc cho thuê là 35.151 tỷ đồng, tăng 1% so với 31/12/2013 và chiếm tỷ trọng 13,2%.

Dư nợ cho vay xây dựng, sửa chữa mua nhà để ở kết hợp với cho thuê mà các khoản cho vay này khách hàng trả nợ bẳng các nguồn thu nhập không phải là tiền lương của khách hàng vay là 67.479 tỷ đồng, tăng 0,4% so với 31/12/2013 và chiếm tỷ trọng 25,3%.

Dư nợ cho vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán, cho thuê là 35.972 tỷ đồng, tăng 1% so với 31/12/2013 và chiếm tỷ trọng 13,5%.

Dư nợ cho vay mua quyền sử dụng đất là 16.924 tỷ đồng, tăng 7,5% so với 31/12/2013 và chiếm tỷ trọng 6,3%.

Dư nợ cho vay để đầu tư, kinh doanh bất động sản khác là 47.003 tỷ đồng, tăng 5,1% so với 31/12/2013 và chiếm tỷ trọng 17,6%.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đến cuối tháng 2/2014 là 3,06%, giảm so với tỷ lệ nợ xấu 3,38% tại thời điểm 31/12/2013, phù hợp với xu thế giảm của hàng tồn kho bất động sản theo báo cáo của Bộ Xây dựng là khoảng 92.690 tỷ đồng, giảm 1.768 tỷ đồng, giảm 1,87% so với tháng 12/2013.

DiaOcOnline.vn - Theo VnEconomy