Top

Thuê người Pháp lập quy hoạch vùng thủ đô

Cập nhật 20/05/2013 15:38

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng cho phép thuê đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch phát triển đô thị Vùng IAU – Ile de France (Pháp) lập quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội.

Bộ Xây dựng được Chính phủ giao lựa chọn tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm quy hoạch xây dựng vùng để tham gia nghiên cứu dự báo, xây dựng mô hình phát triển kinh tế xã hội và kịch bản phát triển vùng thủ đô, quy hoạch giao thông vùng thủ đô.

Đến nay có 3 tổ chức tư vấn nước ngoài gửi hồ sơ xin tham gia về Bộ Xây dựng là Viện Quy hoạch phát triển đô thị Vùng IAU – Ile de France (Pháp), Công ty EGIS (Pháp) và Công ty Hansen Partnership (Australia).

Quy hoạch vùng thủ đô sẽ tạo khả năng phát triển các đô thị và khu vực nông thôn với mạng lưới xây dựng đồng bộ, có tính liên kết cao. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau khi xem xét hồ sơ, đánh giá năng lực của các tổ chức tư vấn, Bộ Xây dựng đã lựa chọn Viện Quy hoạch phát triển đô thị Vùng IAU – Ile de France (Pháp). Cơ quan này được đánh giá là đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm ở Việt Nam để tham gia nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ Xây dựng, Viện IAU là đơn vị tư vấn đã thực hiện đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Paris đã được phê duyệt năm 2011 và từng tham gia nghiên cứu Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội năm 2006.

Vùng thủ đô Hà Nội bao gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Hoà Bình. Sau khi Hà Nội được điều chỉnh địa giới hành chính vào 2008, Thủ tướng ban hành quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tại cuộc họp cuối năm 2012, các thành viên Chính phủ đề xuất vùng thủ đô mở rộng thêm ra Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang. Các tỉnh này nằm trong bán kính 100 km từ trung tâm Hà Nội.
DiaOcOnline.vn - Theo VnExpress