Top

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP: Quy định xuyên suốt cho công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị

Cập nhật 14/05/2013 15:42

Sáng ngày 14-5, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (Nghị định 11) về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hiện nay công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị còn tồn tại khá nhiều bất cập: Sự phát triển không có kế hoạch, thiếu trọng tâm trọng điểm; thiếu cơ chế kiểm soát… dẫn đến sự không đồng bộ giữa mở rộng không gian và chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị, lãng phí tài nguyên đất đai và nguồn lực của xã hội…

Nghị định 11 được ban hành thay thế cho Nghị định 02/2006/NĐ-CP và một số nội dung có liên quan đến phát triển đô thị trước đây sẽ dần giải quyết được những bất cập trên. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, Nghị định 11 quy định khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện trước khi chấp thuận cho thực hiện dự án; thống nhất về quy trình thủ tục thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và các bên có liên quan trong quá trình đầu tư thực hiện các dự án phát triển đô thị và nghiệm thu bàn giao sau khi dự án đã hoàn thành… Kể từ nay, các dự án sẽ chỉ được chấp thuận cho triển khai nếu nằm trong khu vực phát triển đô thị và phù hợp với kế hoạch thực hiện đã được phê duyệt. UBND cấp tỉnh là cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu và quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định những khu vực phát triển đô thị cùng với kế hoạch thực hiện kèm theo.

Theo ông Đỗ Viết Chiến - Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị: Nghị định 11 sẽ là công cụ pháp lý quan trọng để từng bước thiết lập lại trật tự trong đầu tư phát triển đô thị và hình thành các khu vực phát triển đô thị để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, theo quy hoạch và kế hoạch, tránh dàn trải, theo phong trào, lãng phí nguồn lực…

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng khẳng định, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 11 tại các địa phương chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì thế, dự kiến trong tháng 6 tới, Bộ Xây dựng sẽ ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết cho các nội dung của Nghị định, để nghị định sớm đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả.


DiaOcOnline.vn - Theo Quân Đội Nhân Dân