Top

Thu hồi trên 15.600 ha đất sân golf vi phạm

Cập nhật 11/06/2013 10:22

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, các dự án sân golf vi phạm về tiến độ đăng ký, triển khai chậm và không hiệu quả sẽ bị xoá sổ.

Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh vừa gửi đến các đại biểu Quốc hội báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo đó, liên quan đến việc xử lý các sân golf vi phạm, Bộ trưởng cho biết: Kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định đầu tư nếu dự án sân golf vi phạm về tiến độ đăng ký, triển khai chậm và không hiệu quả; xử lý theo quy định của Luật Môi trường nếu vi phạm về môi trường.

Các dự án sân golf vi phạm về tiến độ đăng ký, triển khai chậm và không hiệu quả sẽ bị xoá sổ.

Theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định 1946/QĐ-TTg, cả nước có 90 sân golf, nằm trên địa bàn 34/63 tỉnh, thành phố; đã loại ra 76 sân  golf,  thu hồi trên 15.600 ha đất các loại so với trước khi có quy hoạch sân golf.

Đến nay, trong số 90 sân golf nằm trong quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1946, có 29 sân golf đã đưa vào khai thác, sử dụng; 22 sân golf hiện đang xây dựng; 29 sân golf được cấp giấy phép đầu tư và có chủ trương đầu tư và có 10 sân golf không đáp ứng tiêu chí, điều kiện hình thành theo quy định nên đã được đề nghị đưa ra khỏi danh mục quy hoạch.

Trước đó, vào ngày 18/4/2012, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf.

Theo đó, việc quy hoạch đã được phê duyệt còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Quyết định 1946 của Thủ tướng Chính phủ, hiện tượng đầu tư không thật đúng với quy hoạch, chậm tiến độ, làm cho dư luận, nhất là nhân dân địa phương có sân golf chưa thực sự yên tâm.

DiaOcOnline.vn - Theo Đất Việt