Top

Quy hoạch thành phố Huế là di sản văn hóa thế giới

Cập nhật 04/05/2013 09:51

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cố đô Huế. Bên cạnh đó, xây dựng thành phố Huế và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị thành khu vực đô thị trung tâm của đô thị Thừa Thiên - Huế tương lai; trở thành một trong 6 đô thị trung tâm quốc gia.


Khu di tích Đại Nội Huế. Ảnh: Internet

Quy hoạch thành phố Huế là di sản văn hóa thế giới, thành phố Festival cấp quốc gia và mang tầm quốc tế; là đầu mối giao lưu kinh tế trong vùng và trong trục hành lang thương mại quốc tế. Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm TP Huế hiện hữu (70,99 km²) và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị thuộc phạm vi của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và một phần huyện Phú Vang (thị trấn Thuận An và các xã lân cận). Đến năm 2030, dân số thành phố Huế và các đô thị trong phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch chung khoảng 670.000 người, trong đó quy mô dân số thành phố Huế khoảng 410.000 người...

DiaOcOnline.vn - Theo SGGP