Top

Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận nhà, đất

Cập nhật 29/04/2013 07:54

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05 về tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (GCN). Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 phải hoàn thành căn bản việc cấp GCN lần đầu.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trước tháng 6.2013 phải hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp GCN, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với những tỉnh khó khăn cần hỗ trợ kinh phí, trình Thủ tướng xem xét, giải quyết. Đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện ở các địa phương, nhất là đối với các tỉnh, thành phố có mức tồn đọng chưa cấp GCN còn nhiều để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách đất đai liên quan đến cấp GCN.

DiaOcOnline.vn - Theo Thanh niên