Top

Quy hoạch dài hạn về sử dụng đất đai ở Việt Nam

Cập nhật 02/10/2013 08:50

Ngày 1-10, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF) của Cộng hòa liên bang Ðức, tổ chức hội thảo khoa học "Quy hoạch sử dụng đất đai và việc xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên đất đai dài hạn tại Việt Nam". Tham dự hội thảo, có  các cán bộ, nhà khoa học, chuyên gia của các cơ quan trung uơng, viện nghiên cứu, các trường đại học và Hội khoa học Ðất Việt Nam.

Việt Nam có tỷ lệ bình quân diện tích đất tự nhiên 0,38 ha/người, đất sản xuất nông nghiệp là 1.140 m2/người, vào loại thấp trên thế giới. Một số ý kiến trong hội thảo đề cập tình trạng lãng phí trong quản lý, sử dụng 33 triệu ha diện tích đất đai tự nhiên của cả nước, trong đó có 31 triệu ha đất đang sử dụng, như đất nông nghiệp, đất ở khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng và khu công nghiệp. Nhiều  đại biểu đề nghị nâng cao nhận thức, làm rõ các tiêu chí, quy trình và trách nhiệm  pháp lý, nghiệp vụ của các cơ quan hữu quan, nhằm cải thiện chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng tài nguyên đất dài hạn trong bối cảnh mới; chủ động thích ứng với những áp lực  ngày càng cao về gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa, hệ lụy biến đổi khí hậu và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như bảo đảm an ninh lương thực quốc gia thời kỳ hội nhập...


DiaOcOnline.vn - Theo Nhân dân