Top

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 10 năm

Cập nhật 09/11/2010 09:30

Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp, đa số các đại biểu (ĐB) cho rằng đây là điều mà cử tri nông dân cả nước đang hết sức mong mỏi, chờ đợi. Việc ban hành nghị quyết sớm sẽ tạo cơ sở quan trọng, thúc đẩy việc phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.

Các ĐB: Phạm Xuân Thường (Thái Bình), Phạm Đức Châu (Quảng Trị), Đinh Xuân Thảo (Kiên Giang) và nhiều ĐB khác đồng ý với dự thảo nghị quyết về thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là 10 năm từ năm 2011-2020. Theo các ĐB này thì thời hạn miễn, giảm trên phù hợp với mục tiêu chính trị đã được đặt ra trong nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Dẫn chứng về việc một số tổ chức, DN được giao đất nhưng không trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà cho thuê lại với giá cao, thực chất là kiểu phát canh thu tô, gây nhiều xáo trộn, bức xúc cho nhân dân khi người dân còn thiếu đất sản xuất, các đại biểu: Phạm Xuân Thường (Thái Bình), Trần Văn Kiệt (Vĩnh Long) đề nghị không thực hiện miễn thuế sử dụng đất với diện tích này, đồng thời kiến nghị QH nghiên cứu rà soát lại toàn bộ diện tích đất đã giao cho các tổ chức, DN nhưng không phát huy hiệu quả, trước mắt tăng thu thuế gấp 2 – 3 lần so với định mức thu đất nông nghiệp, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách, đồng thời ngăn trường hợp cho thuê sử dụng đất không đúng mục đích. Về lâu dài, thu hồi để giao lại cho chính quyền địa phương để chia cho nhân dân tiến hành sản xuất.

Theo nhiều đại biểu, quy định miễn thuế đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho hộ nghèo có diện tích 3ha theo khoản 2 điều 1 là không cần thiết, vì thực tế hộ chưa hộ nghèo nào có tới 3ha đất nông nghiệp vì nếu nghèo, họ sẽ bán bớt đất để sinh sống chứ không chờ còn tới 3ha để được miễn, giảm. Các đại biểu kiến nghị những diện tích sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch thì thực hiện miễn toàn bộ diện tích để tạo điều kiện cho nông dân mở rộng sản xuất, tiến tới sản xuất lớn và cũng là phù hợp với chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghệp bền vững.

Tiếp thu ý kiến của các ĐB, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết sẽ tiếp tục cân nhắc các vấn đề phát sinh và sửa đổi cho phù hợp với Luật Đất đai. Việc miễn toàn bộ hay thu thuế đối với diện tích vượt hạn mức được sử dụng trồng cây lâu năm cũng còn phải cân nhắc vì số thu rất nhỏ nhưng phần lớn các đối tượng này có nhiều đất và làm ăn tốt, thu nhập cao nên đặt vấn đề thu thuế để điều tiết cho công bằng xã hội. Bộ cũng sẽ tiếp tục xem xét đối với đất sử dụng sai mục đích.

DiaOcOnline.vn - Theo Lao Động