Top

Hà Nội: Diện tích nhà ở tối thiếu sẽ đạt 6,5m2/người vào năm 2015

Cập nhật 12/06/2013 14:23

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ cắt giảm dần ngân sách Nhà nước chi cho việc xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn đến năm 2030; tiếp tục phát triển nhà ở thương mại bắt đầu từ năm 2016.

Tiếp tục phát triển nhà ở thương mại từ năm 2016

Tổng diện tích nhà ở của Hà Nội năm 2011 là 146.723.439m2, bình quân diện tích nhà ở toàn thành phố là 21,5m2/người, cao hơn bình quân diện tích nhà ở cả nước. Trong đó, nhà ở kiên cố là 88,56%, nhà ở bán kiên cố 11,12%, phần còn lại là nhà thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ. Các nhà ở chung cư cũ được xây dựng cách đây vài chục năm hiện đã bị lún, nứt kết cấu, hạ tầng kỹ thuật bị xuống cấp khá nghiêm trọng.

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân tại thành phố liên tục được đẩy tăng lên. Thành phố phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiêu của thành phố cao hơn chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu của quốc gia theo từng giai đoạn (khoảng 5%).

Đến năm 2015, thành phố phấn đấu diện tích nhà ở tối thiểu là 6,5m2/người, đến năm 2020 là 8,5m2/người và đến năm 2030 là 12,6m2/người. Căn cứ vào dân số dự kiến  và chỉ tiêu nhà ở bình quân thì tổng diện tích nhà ở đến năm 2015 khoảng 166,32 triệu m2 và liên tục tăng lên trong giai đoạn đến năm 2030.

Đáng chú ý trong giai đoạn đến năm 2015, chỉ tiêu về diện tích nhà ở cho sinh viên, công nhân, đối tượng sách xã hội, nhà ở công vụ sẽ tăng dần lên. Tuy nhiên, riêng nhà ở thương mại, chủ trương của thành phố là tạm ngừng, chưa xem xét đề xuất một số dự án phát triển nhà ở thương mại để thực hiện rà soát các dự án để phân loại các dự án tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng theo chỉ tiêu của Bộ Xây dựng trình Chính phủ.

UBND thành phố sẽ tiếp tục phát triển nhà ở thương mại trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, thành phố sẽ thực hiện việc quản lý quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội. Đến giai đoạn 2021 - 2030, nhà ở thương mại sẽ chiếm khoảng 60% diện tích nhà ở toàn thành phố, tương ứng khoảng 45,7 triệu m2.

Trong những năm tiếp theo, UBND thành phố dự kiến chỉ tiêu nhà ở cho các đối tượng thu nhập cao chiếm 20% diện tích nhà ở thương mại, nhà ở cho người có thu nhập trung bình khoảng 50% và nhà ở thương mại giá thấp chiếm khoảng 30% nhà ở thương mại.

Nhu cầu vốn đầu tư tăng gấp đôi trong các giai đoạn

UBND thành phố Hà Nội dự kiến vốn đầu tư xây dựng 1m2 sàn nhà ở dân tự xây là 6 triệu đồng/m2, nhưng vốn xây dựng đối với nhà ở thương mại là 9,8 triệu đồng/m2 sàn. Vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật chiếm 14% giá xây dựng nhà, vốn xây dựng hạ tầng xã hội chiếm 15%.


Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách dự kiến chiến 0,3% diện tích nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua; 100% nhà ở công vụ; nhà ở cho sinh viên cho giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khoảng 1,3 triệu m2 sàn; 20% quỹ nhà ở tái định cư; hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Tại Hà Nội, tình trạng đầu cơ bất động sản vẫn tiếp tục diễn ra. Tính đến ngày 30/6/2012, kiểm tra 16 dự án nhà ở trên địa bàn thành phố, có khoảng 1.400 biệt thự, nhà liền kề và căn hộ chung cư chưa đưa vào sử dụng.


DiaOcOnline.vn - Theo NDHMoney