Top

Góp vốn nhưng không mua căn hộ phải nộp thuế TNCN

Cập nhật 22/08/2010 09:40


Góp vốn nhưng không mua căn hộ phải nộp thuế TNCN.
Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê mua căn hộ.

Cụ thể, cá nhân chuyển nhượng quyền thuê mua căn hộ không có chứng từ do cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế lập mà chỉ căn cứ vào hợp đồng mua bán giữa 2 bên để kê khai giá mua và giá chuyển nhượng thì không được nộp thuế TNCN theo thuế suất 25% tính trên chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Trường hợp cá nhân có chứng từ chứng minh giá mua (chứng từ chứng minh phần vốn đã góp để mua căn hộ với tổ chức kinh tế) nhưng giá chuyển nhượng chỉ căn cứ vào hợp đồng mua - bán giữa 2 bên cũng không được coi là có đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ để nộp thuế TNCN theo mức thuế suất 25% tính trên chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Đối với trường hợp Cty kinh doanh bất động sản tổ chức huy động vốn của cá nhân và cam kết bán căn hộ sau khi đã hoàn thành cho cá nhân góp vốn, theo Tổng cục Thuế nếu bên cho vay không chấp nhận mua căn hộ và nhận lãi suất cho vay thì cá nhân góp vốn phải chịu thuế TNCN theo hoạt động đầu tư vốn. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm khấu trừ 5% khi trả lãi suất cho bên cho vay.

DiaOcOnline.vn - Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp