Top

Đề xuất hỗ trợ tiền mua nhà trong tiền lương

Cập nhật 03/06/2013 14:35

Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế vừa đề xuất cần có chính sách hỗ trợ tiền mua nhà trong tiền lương để người lao động có điều kiện cải thiện về nhà ở.

Đây là đề xuất của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tại buổi góp ý sửa đổi Luật nhà ở và Luật kinh doanh BĐS do Bộ Xây dựng tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Cần có chính sách hỗ trợ tiền nhà trong tiền lương để người lao động có điều kiện cải thiện về nhà ở

Theo đại diện Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế, do thu nhập của đại bộ phận người hưởng lương quá thấp, vì vậy cần có chính sách hỗ trợ tiền mua nhà trong tiền lương để người lao động có điều kiện cải thiện về nhà ở.

Đại diện Sở này cũng đề xuất, việc quản lý nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở chung cư nói chung là một vấn đề hết sức phức tạp và nhạy cảm, vì vậy cần đề nghị cho thành lập công ty Công ích quản lý nhà chung cư để thống nhất quản lý quỹ nhà ở xã hôị. Bên cạnh đó cần bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm để kịp thời đầu tư các dự án cho đối tượng học sinh, sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp các địa phương.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế về kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở, một số dự án nhà ở trên địa bàn đã hoàn thành đưa vào sử dụng 1.583 căn hộ; dự án nhà ở sinh viên đã hoàn thành theo nguồn trái phiếu chính phủ 24.520m2 sàn với 3.312 chỗ. Thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61 đạt 472 khu nhà với tổng số 2.366 căn hộ, 70.043,8m2 sử dụng.

DiaOcOnline.vn - Theo Diễn đàn Doanh nghiệp