Top

Chưa quy định đánh thuế cao với người nhiều nhà, đất trong luật Đất đai

Cập nhật 09/12/2022 15:20

Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà vừa thay mặt Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo một số nội dung tiếp thu, giải trình về dự án luật Đất đai sửa đổi sau phiên thảo luận tại kỳ họp 4 Quốc hội XV.

Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cho biết chủ trương đánh thuế cao hơn với người có nhiều nhà, đất sẽ được quy định trong pháp luật về thuế, không phải luật Đất đai đang sửa đổi NGỌC THẮNG

Sẽ thể chế trong pháp luật về thuế

Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cho biết, việc thu thuế cao hơn với người nhiều nhà, đất, nhất là đầu cơ đất đã có chủ trương song sẽ được thể chế trong pháp luật về thuế.

Liên quan tới các khoản thu từ đất đai, ông Hà cho biết, có ý kiến đề nghị quy định nguyên tắc đánh thuế đối với người quản lý, sử dụng nhiều đất đai hơn so với hạn mức, đối với trường hợp để hoang hóa đất đai không sử dụng.

Theo ông Hà, Nghị quyết số 18 khóa XIII về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai đã xác định: “Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang”.

Do đó, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đại, phối hợp với các cơ quan để thể chế trong pháp luật về thuế.

Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề nghị Chính phủ có lộ trình rà soát, tổng kết thi hành các luật về thuế sử dụng đất để báo cáo Quốc hội; đề nghị quy định việc điều tiết hài hòa nguồn thu từ đất giữa T.Ư và địa phương.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng lộ trình rà soát, tổng kết thi hành các luật về thuế sử dụng đất để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Về điều tiết nguồn thu từ đất, dự thảo luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc; việc điều tiết cụ thể thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công.

Phân cấp, phân quyền để địa phương quyết định giá đất

Về định giá đất, ông Hà cho hay, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ nguyên tắc, cơ sở để định giá đất phù hợp với giá trị thị trường quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường; bổ sung nguyên tắc đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; bổ sung các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, giá đất gắn với không gian sử dụng đất; xây dựng tiêu chí, cách thức xác định giá đất cho từng trường hợp…

Giải trình ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng TN-MT cho hay, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật theo hướng làm rõ giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu quy định các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất trong các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể các phương pháp định giá đất, điều kiện áp dụng; xây dựng quy trình xác định giá đất thống nhất.

Giải trình, ông Hà cho biết, dự thảo luật đã quy định nguyên tắc định giá đất, việc xây dựng, áp dụng bảng giá đất, định giá đất cụ thể. Các phương pháp định giá đất mang tính chuyên môn, kỹ thuật, chi tiết sẽ được quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị xem xét phải có hội đồng thẩm định của T.Ư để thẩm định trong một số trường hợp; đề nghị thành lập một cơ quan T.Ư để tính giá thửa đất chuẩn theo vùng giá trị.

Về vấn đề này, ông Hà cho biết, Nghị quyết 18 của T.Ư Đảng yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền trong chuyển mục đích sử dụng đất.

Do đó, luật Đất đai sửa đổi lần này đã đã phân cấp, phân quyền toàn bộ cho các địa phương quyết định các vấn đề như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định giá đất. Cơ quan ở T.Ư hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Theo ông Hà, nếu cơ quan T.Ư tổ chức thẩm định, tính giá thửa đất chuẩn theo vùng giá trị thì không thống nhất về thẩm quyền trong quản lý đất đai, phát sinh thủ tục hành chính, làm chậm quá trình giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển. Từ đó, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ như dự thảo luật.

DiaOcOnline.vn – Theo Thanh niên