Top

Thời gian định giá đất kéo dài, TP.HCM muốn tự quyết hệ số điều chỉnh giá đất

Cập nhật 09/12/2022 14:22

Quy trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại TP.HCM thời gian qua bị kéo dài, Sở TN&MT đề xuất cho Thành phố thí điểm hệ số điều chỉnh giá đất riêng.

TP.HCM đề xuất thí điểm hệ số điều chỉnh giá đất riêng.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM về 4 vấn đề cấp bách thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đề xuất cần thực hiện thí điểm để tạo động lực phát triển.

Đây là 4 vấn đề được lựa chọn từ 16 nội dung về lĩnh vực đất đai và môi trường được Sở TN&MT tham mưu, kiến nghị đưa vào dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Một trong những vấn đề cấp bách được Sở TN&MT kiến nghị là cho phép TP.HCM xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố, trình HĐND thông qua.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM được ban hành và áp dụng hệ số K để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất) với 2 trường hợp:

Bảng giá đất đã thu thập thông tin thị trường đến từng thửa đất để đảm bảo áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài hạn mức và các dự án thấp tầng; đối với dự án của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, quy định hiện nay về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với những thửa đất hoặc khu đất tính theo bảng giá đất có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên, tổng thời gian giải quyết hồ sơ từ 3 đến 6 tháng. Có trường hợp kéo dài từ một đến vài năm do nhiều nguyên nhân khách quan.

Bên cạnh đó, các quy định pháp luật liên quan đến công tác xác định, thẩm định giá đất lại thay đổi thường xuyên. Dù đã giảm tối đa thời gian thực hiện quy trình xác định giá đất cụ thể nhưng thời gian luân chuyển hồ sơ để thực hiện các bước trong quy trình này vẫn kéo dài.

Việc chậm xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể dẫn đến chưa kịp thời huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mất cơ hội của nhà đầu tư, làm chậm sự phát triển của kinh tế, xã hội.

Từ những khó khăn trên, Sở TN&MT TP.HCM nhận thấy, việc áp dụng phương pháp hệ số K để xác định giá thu tiền sử dụng đất, thuê đất sẽ đảm bảo rút ngắn quy trình thực hiện, vừa nâng cao công tác quản lý nhà nước vừa tạo điều kiện cho người sử dụng đất.

Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho rằng, việc cho phép Thành phố thí điểm ban hành và áp dụng hệ số K để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với tất cả các khu đất, thửa đất như nói trên sẽ đảm bảo việc xác định giá đất cụ thể nhanh chóng. Đây cũng là biện pháp cải cách thủ tục hành chính trong xác định giá đất cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện.

DiaOcOnline.vn – Theo Vietnamnet