Top

Nhà trong hẻm có thể chịu thuế cao hơn

Cập nhật 28/12/2015 08:39

Trong văn bản góp ý dự thảo Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị Thường trực HĐND và UBND TP xem xét một vấn đề bất hợp lý trong cách tính tiền sử dụng đất đối với các vị trí nhà trong hẻm theo Quyết định số 51 ngày 31.12.2014 của UBND TP.

Cụ thể, theo cách tính năm 2014, các vị trí nhà trong hẻm có hệ số vị trí cao nhất là 0,5 (vị trí 1), thấp nhất là 0,2 (vị trí 4) đồng thời còn được tính tương ứng với phân cấp hẻm (hẻm cấp 1, hẻm cấp 2, cấp hẻm còn lại). Trong khi đó, tại Quyết định 51 chỉ có phân ra 3 loại vị trí hẻm nên nhiều vị trí nhà trong hẻm, nhất là các hẻm sâu (hẻm của hẻm của hẻm) sẽ có thể phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn năm 2014. Do nhà trong hẻm chiếm phần đa số, hơn nữa nhà trong hẻm sâu là của đông đảo bà con lao động nghèo, hiệp hội đề nghị UBND TP xem xét giải quyết hợp tình hợp lý để người dân có điều kiện hợp pháp hóa quyền sử hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.


DiaOcOnline.vn - Theo Thanh niên