Top

Nhiều địa phương không tạo điều kiện cho người cần mua nhà xã hội

Cập nhật 30/07/2013 09:47

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, đề nghị chỉ đạo UBND các phường, xã xác nhận thực trạng nhà ở (số thành viên, diện tích nhà ở) tại địa chỉ người xin xác nhận có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú để hoàn thiện hồ sơ mua nhà xã hội theo quy định, không để người dân đến nhưng không được xác nhận mà không có lý do.

Người đứng đơn xin xác nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp đã có nhà ở khác. Với doanh nghiệp, các địa phương ban hành quy định cụ thể giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuyển đổi công năng dự án nhà thương mại sang nhà xã hội.


Theo Bộ Xây dựng, đối tượng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị ngoài công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nghỉ chế độ lao động, lao động tự do, kinh doanh cá thể khi mua nhà ở thương mại diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 phải có xác nhận thực trạng nhà ở. Tuy nhiên, một số UBND phường, xã không thực hiện việc này, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Ngoài ra, theo phản ánh của doanh nghiệp, một số địa phương chậm triển khai chuyển đổi công năng dự án nhà thương mại sang nhà xã hội, ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ và tiến độ thực hiện dự án.

DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội mới