Top

Bất động sản tăng trưởng cao nhất trong sáu năm qua

Cập nhật 02/01/2018 08:57

Trong bản báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 2017 của Tổng cục Thống kê, ngoài GDPcó mức tăng trưởng 6,81% cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016, ngành kinh doanh bất động sản trong năm 2017 cũng có mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.


Số vốn đổ vào ngành kinh doanh bất động sản trong năm 2017 đã tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong ảnh là một dự án bất động sản nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn. Ảnh: Cao Ban.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2017 tăng 4,07%, đóng góp 0,21% trong tổng mức tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của cả nước. Trước đó, mức tăng trưởng ngành kinh doanh bất động sản năm 2011 là 3,8%; năm 2012 là 1,32%; năm 2013 tăng 2,17%; năm 2014 tăng 2,8%; năm 2015 tăng 2,96% và năm 2016 tăng 4%.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, năm 2017, kinh doanh bất động sản cũng là ngành nghề có tỷ lệ gia tăng số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016 cao nhất – tăng đến 62%.

Nếu xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp cho thấy, nhóm ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô và xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất (62%), với 5.065 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Bất động sản cũng là ngành có số vốn đăng ký mới nhiều nhất, 388.376 tỉ đồng, chiếm 30% tổng số vốn đăng ký mới.

Mặt khác, nếu tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2017 đạt 10,2 tỉ đồng (tăng 26,2% so với năm trước) thì tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm vừa qua của ngành kinh doanh bất động sản là 76,7 tỉ đồng, dẫn đầu so với các ngành khác.

DiaOcOnline.vn - Theo TBKTSG