Top

Hoàn thành hàng nghìn căn hộ theo Chiến lược nhà ở Quốc gia

Cập nhật 01/01/2018 09:55

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, chương trình Chiến lược nhà ở Quốc gia đạt được nhiều kết quả.

Cụ thể, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tính đến hết tháng 11/2017, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 121.361 hộ (63.738 hộ xây mới và 57.623 hộ sửa chữa). Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, đến hết tháng 10/2017, số hộ đã được hỗ trợ làm nhà ở là 48.242 hộ.

Đối với Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt giai đoạn mở rộng (2013 - 2016), thực hiện theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, đã hỗ trợ cho 12.946 hộ nghèo hoàn thành xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt, đạt tỷ lệ 52% so với số lượng hộ cần hỗ trợ thực tế. Một số địa phương đã hoàn thành kế hoạch Chương trình như: Khánh Hòa, Phú Yên, Đà Nẵng. Các địa phương có tỷ lệ hoàn thành khoảng 80% như Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định.

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL giai đoạn 2018 - 2020, dự kiến có khoảng 130 dự án gồm 86 cụm, tuyến dân cư và 44 bờ bao khu dân cư có sẵn để đảm bảo cho các hộ dân có chỗ ở an toàn, ổn định cho 44.811 hộ dân. Còn 13.743 hộ thuộc đối tượng giai đoạn 1 chưa vay vốn mua nền nhà và vay vốn làm nhà ở được tiếp tục thụ hưởng chính sách.

Đặc biệt, các dự án phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu vực đô thị và công nhân lao động tại các KCN cũng đã đạt được những kết quả quan trọng, phần nào đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay, cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 84 dự án NƠXH dành cho người có thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 33.400 căn hộ.

Hiện đang tiếp tục triển khai 135 dự án, quy mô xây dựng khoảng 81.000 căn hộ (bao gồm cả một số dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang NƠXH đã được UBND các tỉnh, TP chấp thuận).

Bên cạnh đó, cả nước cũng hoàn thành việc đầu tư xây dựng 100 dự án NƠXH dành cho công nhân các KCN, với quy mô xây dựng khoảng 41.000 căn hộ và đang tiếp tục triển khai 72 dự án với quy mô xây dựng khoảng 88.000 căn hộ...


DiaOcOnline.vn - Theo Tiền phong