Top

Thời gian cấp giấy nhà cho Việt kiều bằng với người trong nước

Cập nhật 18/04/2011 08:10

“Thời gian cấp giấy chứng nhận nhà ở cho Việt kiều cũng bằng thời gian cấp giấy cho hộ gia đình ở trong nước”.

Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa hoàn tất.

Theo quy định, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất không quá 50 ngày làm việc đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu. Để ngăn chặn tình trạng gây khó dễ cho người dân, dự thảo thông tư quy định rõ thời gian thực hiện ở từng cơ quan.

Cụ thể: Tại UBND cấp xã không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; ở văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện không quá 20 ngày; ở cơ quan quản lý về xây dựng, nông nghiệp không quá năm ngày; ở UBND cấp huyện nơi ký giấy không quá ba ngày. Thời gian cấp giấy chứng nhận nhà ở cho Việt kiều cũng bằng các hộ gia đình trong nước.

Việc đo đất khi cấp giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động đất đai ở nơi không có bản đồ địa chính, thời gian thực hiện không quá bảy ngày làm việc. Việc này phải được làm đồng thời với quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ ở các cấp và không được tính thêm vào thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy.

DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP