Top

Quy định mới về đơn giá thuê đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Cập nhật 30/12/2014 10:18

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước ngoài khu công nghiệp, đơn giá thuê mặt nước đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn Đà Nẵng.

Ảnh minh họa

Theo quy định vừa được ban hành, đơn giá thuê đất hàng năm bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân giá đất tính thu tiền thuê đất, trong đó tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1%.

Riêng đối với đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ là 2%.

Đất tại địa bàn các xã Hoà Ninh, Hoà Bắc, Hoà Phú thuộc huyện Hoà Vang; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo danh mục do Chính phủ quy định là 0,5%; Đối với đất thuê để khai thác đất đồi, đất thuê để khai thác đá xây dựng bằng 1,5%.

UBND TP. Đà Nẵng quy định rõ, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tính theo theo mục đích và thời gian thuê đất. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt.

Đối với đất có mặt nước tại địa bàn các xã Hoà Ninh, Hoà Bắc, Hoà Phú thuộc huyện Hoà Vang; phần diện tích đất có mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; đất có mặt nước sử dụng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo danh mục do Chính phủ quy định thì đơn giá thuê đất có mặt nước được xác định bằng 50% đơn giá thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.

Đối với đất có mặt nước thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ và các trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này thì đơn giá thuê đất có mặt nước được xác định bằng 60% đơn giá thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.

Đơn giá thuê mặt nước được thực hiện theo khung giá thuê mặt nước quy định tại Khoản 1 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND thành phố quyết định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng