Top

Hà Nội: Duyệt quy hoạch thị trấn sinh thái Phúc Thọ, tỉ lệ 1/5.000

Cập nhật 29/12/2014 15:54

Tổng diện tích đất nằm trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch thị trấn sinh thái Phúc Thọ khoảng 1.038ha với quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 là 32.820 người.

Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 7071/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Phúc Thọ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/5000. 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung thị trấn sinh thái Phúc Thọ gồm ranh giới hành chính thị trấn Phúc Thọ hiện hữu và một phần các xã Phúc Hòa, Trạch Mỹ Lộc, Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ và các xã Đại Đồng, Cẩm Yên huyện Thạch Thất.

Tổng diện tích đất nằm trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.038ha. Trong đó, tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch: 945,5 ha (thị trấn hiện hữu: 279ha; khu vực mở rộng: 666.5ha).

Dự kiến quy mô dân số đến năm 2030 của thị trấn sinh thái Phúc Thọ là 32.820 người và đến năm 2050 là 41.000 người.

Mục tiêu, nhiệm vụ lập quy hoạch nhằm hình thành thị trấn sinh thái Phúc Thọ phát triển theo mô hình đô thị sinh thái để hỗ trợ phát triển vùng nông thôn nằm trong hành lang xanh với các dịch vụ chất lượng cao, sản xuất công nghệ cao và khắc phục các vấn đề hiện tại về môi trường theo định hướng quy hoạch chung...

Theo định hướng quy hoạch, thị trấn sinh thái Phúc Thọ sẽ phát triển thành trung tâm hỗ trợ phát triển vùng nông thôn huyện Phúc Thọ với các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm gắn với tiểu thủ công nghiệp làng nghề, dịch vụ công cộng, và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất khác; chuyển giao công nghệ và đào tạo...

Bên cạnh đó, xây dựng khu trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Phúc Thọ tại khu vực thị trấn hiện hữu. Phát triển mở rộng thị trấn Phúc Thọ về phía Đông cùng hệ thống trung tâm thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo, văn hoá xã hội nhằm hình thành đô thị ở cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội theo hướng đô thị sinh thái và phát triển bền vững.


DiaOcOnline.vn - Theo BizLIVE