Top

Hoàn thành quy hoạch 1/500 khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cập nhật 19/03/2010 16:15

UBND TP.HCM đã chỉ đạo ban Quản lý khu Thủ Thiêm hoàn chỉnh báo cáo tổng kết công tác triển khai thực hiện công trình xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm (giai đoạn 2006 - 2010).

Theo đó, cần lưu ý các vấn đề trọng tâm: xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai; quy hoạch và thực hiện quy hoạch; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phương thức đầu tư; mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của khu đô thị mới Thủ Thiêm; đánh giá mức độ hoàn thành so với kế hoạch đã đề ra; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cho giai đoạn tới…

Trong năm 2010, ban Quản lý khu Thủ Thiêm cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án hạ tầng kỹ thuật chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm; chuẩn bị đầy đủ vốn, thủ tục và phương thức đầu tư, hợp đồng thực hiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật chính; tổng hợp kết quả thực hiện để đưa vào tổng kết kết quả triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn 2006 - 2010.

DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Tiếp Thị