Top

Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2

Cập nhật 27/06/2019 16:00

UBND TP giao Tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, đảm bảo mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 6.2020.

Tuyến metro số 1 đang chạy nước rút để về đích cuối năm 2020 - Phạm Hữu

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác thẩm định, phê duyệt Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị - tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, Phó chủ tịch Võ Văn Hoan yêu cầu Hội đồng thẩm định điều chỉnh 2 dự án đảm bảo hoàn thành công tác thẩm định, trình duyệt hồ sơ điều chỉnh 2 dự án trước ngày 30.7. Nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để đảm bảo thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong trường hợp giải quyết các vấn đề của dự án, nếu không đạt được sự thống nhất giữa các thành viên của Hội đồng thẩm định hoặc vấn đề vượt thẩm quyền, yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thẩm định hoặc tổ trưởng tổ công tác kịp thời có văn bản báo cáo để UBND TP xem xét, quyết định.

Đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị có trách nhiệm thực hiện chỉ đạo giải quyết các kiến nghị liên quan đến công tác thẩm định dự án của UBND TP.

Đồng thời, nghiên cứu thực hiện kết nối tuyến 2 tuyến metro số 1 và số 2 tại nhà ga Bến Thành. Dự kiến việc kết nối sẽ được thực hiện bằng một dự án riêng theo luật Đầu tư công với yêu cầu đảm bảo hoàn thành đồng thời với tuyến tàu điện ngầm số 2.

Tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến này khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ban Quản lý đường sắt đô thị vào tháng 6.2020.

Trước đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM có văn bản gửi UBND TP nêu nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng có thể ảnh hưởng đến tiến độ của dự án tuyến metro số 2. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án hiện đã chậm 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

DiaOcOnline.vn – Theo Thanh niên