Top

TP.HCM: Quy định cách tính giá đất ở trong và ngoài hạn mức

Cập nhật 26/12/2013 15:03

UBND TP HCM vừa có ý kiến chỉ đạo cách xác định giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.


Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích đất ở trước ngày 1.3.2011, giá đất tính thu tiền sử dụng đất sẽ theo bảng giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ (không phân biệt diện tích đất ở trong hạn mức hay diện tích vượt hạn mức giao đất ở).

Còn đối với những trường hợp sau thời gian trên thì có 2 cách. Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất sẽ theo bảng giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ.

Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương, giá đất sẽ áp dụng theo bảng giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ nhân  với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND.

Đồng thời, UBND TP cũng kết luận các trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở từ ngày 24.9.2013 đến trước ngày UBND TP ban hành quy định này thì giao Cục Thuế Thành phố hướng dẫn các Chi cục Thuế quận - huyện xác định lại cách tính giá đất theo tinh thần của chỉ đạo trên để hoàn trả lại tiền sử dụng đất ở (nếu có) cho hộ gia đình, cá nhân.

Với các trường hợp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định, thu tiền sử dụng đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước thời điểm 24.9.2013 thì không áp dụng và không điều chỉnh theo quy định trên.

DiaOcOnline.vn - Theo Lao động