Top

TPHCM: Chuyển đổi dự án nhà ở từ căn hộ diện tích lớn thành nhỏ

Cập nhật 01/10/2013 10:52

UBND TPHCM đã chấp thuận điều chỉnh chuyển đổi dự án nhà ở từ căn hộ có diện tích lớn thành diện tích nhỏ với điều kiện phải được Sở Xây dựng kiểm tra, xác định việc điều chỉnh này đảm bảo các quy định về chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch...

Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ giải quyết thủ tục điều chỉnh chuyển đổi dự án nhà ở này cho các dự án đủ điều kiện tại các quận ven và huyện ngoại thành.

UBND TPHCM cũng chấp thuận điều chỉnh chuyển đổi dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với các điều kiện tương tự như trên.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND quận, huyện trực tiếp nhận hồ sơ của các hộ dân và giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp đã được bàn giao đất tại thực địa, đã xây dựng nhà ở, sử dụng ổn định và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư.

DiaOcOnline.vn - Theo Chính phủ