Top

Tiếp tục gỡ khó thị trường bất động sản

Cập nhật 06/01/2014 09:25

Trong tháng 3 tới, Bộ Xây dựng phải báo cáo kết quả triển khai, những vướng mắc và biện pháp khắc phục đối với việc giải ngân gói 30.000 tỷ. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 vừa được Chính phủ ban hành.

Tồn kho bất động sản hiện còn ở mức gần 95 ngàn tỷ đồng

Được đưa vào thực hiện từ năm 2013 với mục tiêu cải thiện thanh khoản cho thị trường bất động sản, song đến nay gói hỗ trợ 30.000 tỷ cho thị trường này  mới chỉ giải ngân được gần 2%. Trước thực tế này, tại Nghị quyết 01 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, một trong những yêu cầu đặt ra là, trong tháng 3 tới đây, Bộ Xây dựng phải báo cáo kết quả triển khai, những vướng mắc và biện pháp khắc phục đối với việc giải ngân gói 30.000 tỷ.

Cùng với yêu cầu nói trên, liên quan những giải pháp nhằm tiếp tục gỡ khó cho thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng cần hoàn thiện và thực hiện  hiệu quả các chính sách phù hợp với thị trường bất động sản.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam đến khi Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội xem xét thông qua. Nghiên cứu mở rộng quyền cho thuê, chuyển nhượng nhà ở đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Các chủ đầu tư dự án bất động sản được Nhà nước giao đất mà chưa nộp tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính, chưa được gia hạn nộp tiền sử dụng đất mà chưa bán được hàng thì được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền bán hàng trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu cả cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thời gian được gia hạn tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án sau khi báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Bên cạnh đó, giao Bộ Tài chính xem xét gia hạn thời hạn nộp tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân…Theo Nghị quyết 01, Chính phủ cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp chậm triển khai, không có khả năng triển khai.

Tập trung hỗ trợ đầu tư hạ tầng các nhóm khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện ưu tiên hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo đề án đã được phê duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất.

Đồng thời, rà soát bổ sung cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung và một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng, thiết yếu khách trong khu công nghiệp; rà soát bổ sung cơ chế phát triển hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp đối với các địa phương khó khăn. Đặc biệt, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng cần có giải pháp phù hợp giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho lao động và hạ tầng xã hội thiết yếu tại các khu công nghiệp...

Toàn quốc hiện có 124 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô xây dựng khoảng 78.700 căn. Trong đó, bao gồm: 85 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng trên 51.895 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 23.822 tỷ đồng; 39 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, quy mô xây dựng khoảng 27.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỷ đồng. Cả nước hiện có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 34.837 căn; có 62 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ với số lượng căn hộ ban đầu là 31.999 căn hộ, điều chỉnh thành 40.500 căn hộ (tăng 8.501 căn).

Tồn kho BĐS có xu hướng giảm dần, với khoảng 94.458 tỷ đồng, giảm 26,5% so với quý I/2013.

(Nguồn: Bộ Xây dựng)


DiaOcOnline.vn - Theo Đại đoàn kết