Top

Sẽ có kết quả thanh tra các dự án khu đô thị tại Hà Nội trước tháng 10

Cập nhật 11/06/2015 09:19

Ngày 5/5/2015, tại UBND Thành phố Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh đã chủ trì công bố Quyết định thanh tra. Tham dự công bố Quyết định có ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị cùng các đơn vị liên quan.

Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet)

Quyết định số 528/QĐ-TTCP ngày 19/3/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ:

Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới tại Hà Nội mà Thanh tra Chính phủ đang thực hiện sẽ kết thúc trước tháng 10/2015.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2002 đến năm 2014. Thời hạn thanh tra là 90 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày 5/5/2015. Mục đích của cuộc thanh tra là đánh giá quá trình thực hiện Quyết định số 123/2001/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội trong việc sử dụng quỹ đất, quỹ nhà; việc xây dựng giá thành; phương thức quản lý; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện dự án, những bất cập về cơ chế, chính sách nếu có...

Trước đây, trong cuộc thanh tra về tham nhũng tại Hà Nội do Thanh tra Chính phủ thực hiện, cơ quan này đã kết luận sai phạm của Hà Nội lên tới trên 3.000 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, tập trung vào các hành vi như nợ tiền sử dụng đất, chậm trả tiền thuê đất, nợ thuế…  

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Chứng khoán