Top

Mô hình Văn phòng "đăng ký sổ đỏ" áp dụng trên toàn quốc

Cập nhật 30/07/2014 09:37

Để rút ngắn thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Bộ TN&MT đang khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm phấn đấu đến 31/12/2015 sẽ triển khai mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trên toàn quốc.

Năm 2012, Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở TN&MT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17/4/2012 và được thực hiện tại 4 tỉnh, thành là Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng và Hà Nam.
Cho đến nay, các văn phòng đều thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, như thủ tục đăng ký đất đai; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.


Việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai; quy trình giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính được thực hiện thống nhất; tình trạng tồn đọng hồ sơ quá hạn cơ bản chấm dứt.

Đáng chú ý, việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã góp phần rút ngắn thời gian thực hiện cấp sổ đỏ. Tại Đà Nẵng, thời gian cấp sổ đỏ lần đầu đã giảm từ 33 ngày xuống còn 15 ngày; Hà Nam giảm từ 33 ngày xuống còn 12 ngày. Nhờ đó, số lượng sổ đỏ được cấp tại các địa phương này đã tăng lên rõ rệt.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Kinh Doanh