Top

Kinh doanh BĐS 9 tháng đầu năm tăng 2,93%

Cập nhật 21/10/2014 08:46

Chỉ số tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh BĐS 9 tháng đầu năm tăng 2,93% so với cùng kì năm 2013. Đây con số tăng trưởng đáng kể trong thời kì BĐS trầm lắng hiện nay.

Nguyên nhân chủ yếu, theo cơ quan thống kê, do lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ ngành BĐS đã và đang phát huy tác dụng cùng với những điều kiện cho vay mua nhà được nới lỏng.

Chỉ số kinh doanh BĐS tăng đáng kể là do chính sách của Nhà nước về hỗ trợ ngành BĐS đã phát huy tác dụng.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,42%; quý III tăng 6,19%.

Giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng theo giá so sánh 2010 ước tính tăng 7% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: Khu vực Nhà nước giảm 3,6%; khu vực ngoài Nhà nước tăng 5,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 62,4%.

Trong mức tăng chung, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở tăng 6,7%; công trình nhà không để ở tăng 0,3%; công trình kỹ thuật dân tăng 8,4%; hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng 14%.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2014 theo giá hiện hành ước tính đạt 833,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,2% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 329,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng vốn và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 315,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,9% và tăng 12,8%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 188,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,6% và tăng 5,8%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện 9 tháng ước tính đạt 147,1 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% kế hoạch năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013, gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 32485 tỷ đồng, bằng 82,2% kế hoạch năm và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 114597 tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm và tăng 1,4%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/9/2014 thu hút 1.152 dự án được cấp phép mới, với số vốn đăng ký đạt 7637,8 triệu USD, tăng 32,1% về số dự án và giảm 17,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013; đồng thời có 417 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 3.544,8 triệu USD.

Tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 11.182,6 triệu USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng năm nay ước tính đạt 8,9 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.


DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng