Top

Kiến nghị không đấu thầu dự án chưa giải phóng mặt bằng

Cập nhật 03/01/2024 13:42

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng điều này nhằm tránh tình trạng xung đột lợi ích giữa cơ quan chức năng và người có đất bị thu hồi trong quá trình giải phóng mặt bằng.Trong văn bản góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới đây, HoREA cho rằng việc quy định UBND cấp tỉnh tổ chức đấu thầu và chọn nhà đầu tư, sau đó mới ban hành quyết định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giao đất sạch sẽ tạo ra một số bất cập.

Hiệp hội đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là công việc khó khăn và phức tạp nhất. Trong khi đó, dự thảo luật lại yêu cầu chậm nhất là 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu thầu, UBND cấp tỉnh phải giao đất sạch cho nhà đầu tư trúng thầu.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA lập luận rằng điều này khiến người dân dễ hiểu nhầm là Nhà nước thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư tư nhân và dùng “tiền ứng trước” của nhà đầu tư tư nhân để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong khi thực tế, nhà đầu tư đã được lựa chọn thông qua đấu thầu công khai.

Do đó, HoREA kiến nghị chỉ đấu thầu những dự án đã giải phóng mặt bằng. Đồng thời, hiệp hội cho rằng cần bổ sung thêm điều kiện đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với thửa đất, khu đất đã có quy hoạch xây dựng 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bởi khi đó, nhà đầu tư sẽ có thêm các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể để lập hoàn chỉnh dự án đầu tư.

Mặt khác, đơn vị này cũng đề nghị bổ sung các trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất để thực hiện các dự án thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, du lịch, vui chơi giải trí, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Hiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới nhất chỉ quy định đấu thầu chọn nhà đầu tư với dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ nên chưa phủ kín các dự án khác, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

DiaOcOnline.vn – Theo Zing