Top

Hợp long cầu Trà Giang vượt sông Trà Lý

Cập nhật 04/09/2014 08:51

Sở Giao thông - Vận tải Thái Bình cùng Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Nhân Bình, Công ty cổ phần 473 và Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang vừa tổ chức hợp long cầu Trà Giang vượt sông Trà Lý.


Cầu Trà Giang dài 675,9 m, rộng 12 m, với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 404 tỷ đồng.

Sau lễ hợp long, các đơn vị thi công tiếp tục huy động tối đa vật tư, nhân lực, phấn đấu đến ngày 30/9 hoàn thành công trình xây dựng cầu.   


DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư