Top

Hà Nội thúc đẩy dồn điền đổi thửa

Cập nhật 21/03/2012 10:30


Ruộng đất ở Sóc Sơn khi đã dồn điền đổi thửa. - Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm nay, thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành dồn điền đổi thửa cho hơn 113.589 ha (chiếm 73,5% tổng diện tích đất nông nghiệp).

Đồng thời, thành phố Hà Nội cũng ban hành chính sách khuyến khích nông dân dồn điền đổi thửa tại những vùng sản xuất nông nghiệp ổn định, chỉ đạo các huyện, thị xã gắn việc dồn điền đổi thửa với thực hiện các chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Theo số liệu báo cáo của các huyện, thị xã, đến nay, tổng diện tích đã thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn thành phố Hà Nội là 41.808 trên tổng số 157.793 ha, đạt 26,49% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Trong đó, các huyện có diện tích dồn điền đổi thửa lớn như: huyện Phú Xuyên 6.737 ha đạt 65,45% tổng diện tích; huyện Ứng Hòa 8.526 ha, đạt 59,23%; huyện Đông Anh 53,89 ha đạt 53,89%; huyện Thanh Oai 3,784 ha, đạt 51,63%; huyện Mỹ Đức 5.614 ha đạt 39%... Từ những năm 1997 cho đến năm 2007, tỉnh Hà Tây trước đây đã đẩy mạnh công tác này, tuy nhiên diện tích ở các xã chưa triệt để, tỷ lệ các hộ nhận 4 đến 5 thửa ruộng vẫn còn nhiều.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã quyết tâm hơn nữa trong công tác dồn điền đổi thửa; trong quá trình làm cần phải có Nghị quyết chuyên đề, có kế hoạch, phát huy toàn bộ hệ thống chính trị.

Với những nơi làm tốt dồn điền đổi thửa cần phải tiếp tục vận động nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cơ giới hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Đối với sở, ban, ngành tiếp tục xây dựng cơ chế hỗ trợ dồn điền đổi thửa, trong đó dành kinh phí hỗ trợ xây dựng kênh mương, máy móc cơ giới hóa, giống, vốn…

DiaOcOnline.vn - Theo Website Chính Phủ