Top

Hà Nội làm rõ trách nhiệm, truy thu tiền bán nhà tái định cư

Cập nhật 09/07/2015 13:25

Thành phố chỉ đạo Thanh tra xây dựng, kiểm tra hồ sơ đề xuất xử lý quỹ nhà đã giao nhưng chưa hoàn lại tiền mua, bán nhà

UBND Thành phố Hà Nội vừa truyền đạt ý của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng sau cuộc họp về quản lý, đầu tư xây dựng nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thành phố Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu đối với 11 dự án xây dựng nhà tái định cư hoàn thành trong năm 2015, các chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định nội dung đầu tư, tiến độ thi công, các quy định về quản lý khai thác sử dụng, thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. Chủ đầu tư các dự án phải hoàn thành, bàn giao quỹ nhà tái định cư đúng thời gian quy định.

Kiểm tra, rà soát Nhà tái định cư

Thành phố cũng cho phép quận Hoàng Mai phê duyệt hạng mục thi công phòng cháy chữa cháy các nhà A1, A2 khu Sống Hoàng bằng nguồn vốn của quận ứng trước để đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định. UBND quận Hoàng Mai chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định.

Đối  với các dự án xây dựng nhà tái định cư hoàn thành năm 2016 và các năm tiếp theo, yêu cầu các Sở ngành liên quan chủ động kiểm tra, rà soát việc bố trí và cấp vốn đầu tư xây nhà tái định cự theo kỳ kế hoạch đã được duyệt; đề xuất bố trí kế hoạch vốn theo nguyên tắc: tập trung bố trí vốn cho các dự án có nhà hoàn thành và bàn giao trong năm 2015; các dự án đang triển khai xây dựng có nhà hoàn thành trong các năm tiếp theo thì cần cân đối bố trí vốn để xây dựng theo nguyên tắc: tập trung, dứt điểm, đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ, thực hiện; đối với các dự án đã có quỹ đất sạch thì đề xuất phương án xử lý nguồn vốn thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

Đối với các dự án thực hiện bằng nguồn vốn xã hội, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phải tập trung nguồn lực, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhà ở tái định cư trên lô đất A14, bảo đảm đúng tiến độ cam kết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xem xét cụ thể việc thực hiện đầu tư xây dựng quỹ nhà tái định cư, tại nhà CT3 thuộc dự án khu nhà ở tại phường Trần Phú và dự án nhà ở cao tầng NO7- (3,4), NO8 (3,4) để phục vụ tái định cư tại khu đô thị mới Sài Đồng; Xem xét, đề xuất phương án thực hiện đầu tư xây dựng tại điểm XI phường Phú Thượng và X2 phường Xuân La (quận Tây Hồ) để tạo quỹ nhà ở tái định cư, báo cáo Thành phố quyết định; Rà soát tình hình thực hiện đầu tư xây dựng tại các quỹ đất 20% và quỹ đất khác đã giao chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở tái định cư, bảo đảm mục tiêu thống nhất và kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án.

Về quản lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư, Phó Chủ tịch Thành phố Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu tổng kiểm tra, làm rõ các vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành khu cư tái định cư, các công trình nhà ở và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

Thống kê số lượng căn hộ tái định cư sử dụng làm nhà tạm cư phục vụ di chuyển các hộ gia đình để giải phóng mặt bằng để thực hiện cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn; đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể đối với các nhà chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ đã sử dụng quỹ nhà tam cư nhưng chậm hoặc chưa triển khai thực hiện dự án.

Chỉ đạo Thanh tra xây dựng, kiểm tra hồ sơ, thủ tục, lập hồ sơ hiện trạng từng nhà và đề xuất xử lý quỹ nhà đã giao nhưng chưa hoàn lại tiền mua, bán nhà về ngân sách Thành phố.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội chịu trách nhiệm thu số tiền còn tồn đọng của 204 căn hộ tại quỹ nhà tái định cư đã tự ý cho các hộ dân sử dụng không đúng quy định từ trước ngày 30/6/2014 thu nộp về ngân sách Thành phố xong trước ngày 15/8/2015. Hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật để chính quyền địa phương xử lý hành chính với các trường hợp sau ngày 15/8 vẫn cố tình không thực hiện; Làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân Công ty Quản  lý và Phát triển nhà Hà Nội tiếp tục vi phạm quy định, tự ý cho các hộ dân sử dụng 247 căn hộ không đúng quy định từ sau ngày 30/6/2014; đề xuất giải quyết, bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật váo cáo Thành phố trước ngày 30/7/2015.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở ngành liên quan xác định phương án, kinh phí quản lý vận hành, bảo trì và sửa chữa đối với từng tòa nhà chung cư tái định; xử lý giải quyết phàn kinh phí các đơn vị đã thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo trì các hạng mục công trình nhà ở tái định cư không có quỹ bảo trì 2% (hoặc không đủ) báo cáo Thành phố trước ngày 15/8/2015.


DiaOcOnline.vn - Theo VOV