Top

Hà Nội: Đấu giá đất năm 2009 đạt 3.480 tỉ đồng

Cập nhật 17/01/2010 09:40

Ảnh minh họa.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, trong năm 2009 Hà Nội đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng 17,45 ha đất của 28 dự án, thu về hơn 3.480 tỉ đồng. Kết quả này đã vượt con số 3.000 tỉ đồng của năm 2008.

Do thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi nên Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2010 sẽ thu về khoảng 3.000 tỉ đồng.


DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP