Top

Hà Nội: chuyển 2 khu đất sang làm nhà ở xã hội

Cập nhật 26/09/2014 09:36

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND Tp.Hà Nội về chủ trương chuyển đổi chức năng khu nhà ở thương mại sang thành khu nhà ở xã hội của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

Bộ Xây dựng đồng thuận với đề xuất của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội về việc chuyển đổi chức năng khu nhà ở cao tầng thương mại tại lô đất NO1-NG và NO2-NG của Dự án Khu đoàn ngoại giao sang thành nhà ở xã hội. Với trường hợp dự án chỉ điều chỉnh cơ cấu căn hộ, mà không thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở hoặc có tăng nhưng dưới 10% tổng diện tích sàn xây dựng theo quy hoạch thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉ tiêu về dân số, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án và các chỉ tiêu khác có liên quan.DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Kinh Doanh