Top

Dồn điền đổi thửa chậm tiến độ

Cập nhật 02/10/2012 14:20

UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về dồn điền đổi thửa năm 2012. TP đánh giá kết quả tổ chức triển khai dồn điền đổi thửa còn chậm so với kế hoạch đề ra, nhiều địa phương gặp lúng túng, chưa triển khai.

Đến nay, mới có 35/288 xã có phương án được phê duyệt, trong đó, có huyện chưa phê duyệt được phương án dồn điền đổi thửa của xã nào, như Phú Xuyên, Thanh Oai, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây… Nguyên nhân chính của tiến độ thực hiện chậm là do công tác dồn điền đổi thửa đụng chạm tới quyền lợi của hầu hết các hộ dân và phải tiến hành một khối lượng công việc rất lớn. Trước đó, nhiều huyện đã đăng ký kế hoạch dồn điền đổi thửa năm 2012 vượt kế hoạch của UBND TP giao, nâng tổng diện tích dồn điền đổi thửa toàn thành phố năm 2012 lên 30.795,27 ha, tăng 11.350,37 ha so với kế hoạch ban đầu.

DiaOcOnline.vn - Theo An Ninh Thủ Đô