Top

Đề xuất giảm hệ số K tiền sử dụng đất

Cập nhật 20/01/2015 08:57

Hệ số K giảm tạo thuận lợi cho người dân nộp tiền sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận.

Hệ số điều chỉnh (hệ số K) tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân vừa được Sở Tài chính TP.HCM đề xuất giảm so với quy định hiện hành còn 1-1,2 lần. Đáng chú ý, tại dự thảo này Sở cũng đề xuất các hệ số K để tính tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp thay vì phải thẩm định giá cho từng trường hợp.

Cần tạo điều kiện cho dân được cấp giấy

Theo phân tích của Sở Tài chính về dự thảo hệ số K tiền sử dụng đất, căn cứ bảng giá đất năm 2015, giá đất ở bình quân trên địa bàn các quận, huyện đã tăng từ 1,28 đến 1,99 lần so với năm 2014. Trong khi hiện nay TP còn nhiều trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để tạo điều kiện cho các trường hợp này nộp tiền sử dụng đất, hệ số K được đề xuất giảm so với quy định tại Quyết định (QĐ) 18/2013 của TP. Theo đó, Sở chia ra bốn khu vực với bốn hệ số khác nhau (thay vì chỉ ba khu vực như QĐ 18). Cao nhất là khu vực 1 gồm các quận trung tâm như quận 1, 3, 4, 5, 10 , 11, Tân Bình và Phú Nhuận với hệ số K bằng hai lần bảng giá đất năm 2015. Thấp nhất bảng là khu vực 4 gồm các huyện có hệ số K là 1,05 lần; riêng Cần Giờ thì hệ số K bằng một lần. Trong khi đó, theo QĐ 18, hệ số K cao nhất là hai lần tại khu vực 1 và thấp nhất là 1,1 lần áp dụng cho huyện Cần Giờ.

Nhận định về đề xuất trên, Sở Tài chính cho rằng tiền sử dụng đất từ năm 2015 của hộ gia đình, cá nhân “có tăng lên” bởi bảng giá đất ở tăng. Tuy nhiên, Sở cho rằng mức tăng không đột biến và “đề xuất này là hợp lý để từng bước điều chỉnh giá đất tính thu nghĩa vụ tài chính sát giá thị trường”.

Người dân ở ngoại thành sẽ thuận tiện làm giấy chủ quyền khi hệ số K giảm. Ảnh: HTD

Doanh nghiệp nộp tối đa hai lần bảng giá đất

Cũng theo Tờ trình của Sở Tài chính, các tổ chức cũng được nộp tiền sử dụng đất theo bảng hệ số K nếu thỏa điều kiện tổng số tiền sử dụng đất phải nộp của khu đất là dưới 30 tỉ đồng (tính trị giá theo bảng giá đất) theo quy định tại Nghị định 45/2014 về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, Sở cũng chia địa bàn các quận, huyện thành bốn khu vực tương tự như trường hợp hộ gia đình cá nhân. Khu vực 1 có hệ số K cao nhất với hai lần, khu vực 4 thấp nhất với 1,7 lần, riêng Cần Giờ là 1,6 lần.

Theo Sở Tài chính, đây là đối tượng mới được bổ sung để áp dụng hệ số K khi tính tiền sử dụng đất. Trước đây các doanh nghiệp muốn nộp tiền sử dụng đất phải đi thuê đơn vị thẩm định giá để xác định số tiền phải nộp theo giá thị trường. Sau đó Hội đồng thẩm định giá TP thẩm định lại rồi trình UBND TP phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể. “Thời gian thực hiện và thủ tục kéo dài, phức tạp. Các doanh nghiệp thường phàn nàn” - Sở cho hay. Nay các doanh nghiệp được áp dụng hệ số K để nộp tiền sử dụng đất là thay đổi thủ tục hành chính theo hướng đơn giản thuận lợi. Đồng thời Nhà nước cũng kịp thời huy động được nguồn thu từ đất đai cho ngân sách. Sở Tài chính đề nghị các doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực mà giá trị của khu đất tính theo bảng giá đất do TP ban hành năm 2015 là dưới 30 tỉ đồng mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì cũng được áp dụng hệ số K để thực hiện. “Giá đất để nhân hệ số K là giá đất năm 2015” - Sở kiến nghị.

Theo dự thảo của Sở Tài chính, hệ số K cũng có thể tăng lên hoặc giảm xuống so với quy định chung tùy thuộc hệ số sử dụng đất và vị trí khu đất. Cụ thể, nếu khu đất giáp ít nhất hai mặt tiền đường có tên trong bảng giá đất thì hệ số K tăng thêm 0,1 lần. Trong khi đó, nếu khu đất bị hạn chế chiều cao do nằm trong khu vực ảnh hưởng an toàn bay hoặc đất dưới hành lang an toàn lưới điện cao thế thì hệ số K được giảm 0,1 lần nhưng không được dưới một lần. Trong khi đó, nếu dự án có hệ số sử dụng đất từ bảy lần trở lên thì hệ số K cũng tăng 0,1-0,3 lần.DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP