Top

Đấu giá dự án đầu tư xây dựng công trình TTTM dịch vụ và căn hộ Bình Tây tại quận 6

Cập nhật 14/04/2014 14:23

Sở tư pháp TPHCM - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ Bình Tây tại số 116-117-118 đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6 như sau:

- Địa chỉ: Toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ Bình Tây tại số 116-117-118 đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6

-Vị trí: Một phần thửa BK.332, 333, tờ bản đồ thứ 1, Hộ 7 Chợ Lớn - Lò Gốm. DTKV (SD Riêng): 3.957m2. Mục đích SD: Đất ở XD chung cư cao tầng kết hợp thương mại. Thời hạn SD đất: Lâu dài. DTXD: 1.656 m2 (mật độ 43,43%). Tổng DT sàn XD: 38.641 m2. Số tầng: 28 tầng bao gồm 02 hầm, 03 tầng thương mại dịch vụ và 25 tầng căn hộ. Thực tế đã hoàn thiện phần thô đến tầng 28. Tổng DT sàn kinh doanh: 29.803,8 m2, trong đó: DT căn hộ: 20.617,8 m2; DT thương mại: 5.250 m2; DT hầm đỗ xe: 3.936 m2; DT căn hộ do chủ đầu tư kinh doanh đã bán: gồm 68 căn hộ với diện tích: 7.671,2 m2. Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế: 213.664.149.395 đồng; Số tiền đã thu: 138.740.684.567 đồng; Số tiền còn phải thu: 72.205.859.835 đồng. Phần DT căn hộ do chủ đầu tư đã bán gồm 68 căn hộ với diện tích: 7.671,2 m2, chủ đầu tư mới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ và được hưởng mọi quyền, lợi ích của chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 19, Điều 20 của Luật Kinh doanh bất động sản, các quy định trong văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng chuyển nhượng dự án. Phần DT kinh doanh còn lại của Dự án: 22.132,6 m2, bao gồm: DT căn hộ: 12.946,6 m2; DT thương mại: 5.250 m2; DT bãi đỗ xe: 3.936 m2.

Giá khởi điểm: 379.000.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT phần công trình XD trên đất)

Hạn chót đăng ký: 11giờ00 ngày 28/4/2014. Bán đấu giá: ngày 06/5/2014.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Sở tư pháp TPHCM - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà VTC Online - 132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM.

Điện thoại: (08) 38119849 - Fax: 38113220

II. Thủ tục đăng ký mua tài sản bán đấu giá

1/ Người tham gia đấu giá tài sản:

Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá tài sản.

2/ Người không được tham gia đấu giá tài sản:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.

- Người có tài sản bán đấu giá.

- Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

3/ Đăng ký mua tài sản bán đấu giá:

- Người muốn tham gia đấu giá bất động sản hoặc động sản có giá khởi điểm từ mười triệu đồng trở lên phải đăng ký mua trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo.

- Người đã đăng ký mua tài sản bán đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước do Trung tâm và người có tài sản bán đấu giá thoả thuận quy định, nhưng tối đa không quá 15% của giá khởi điểm. - Trong trường hợp người đã nộp tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp người đăng ký mua tài sản bán đấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

4/ Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá:

- Đối với tài sản bán đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

- Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đã bán đấu giá là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

DiaOcOnline.vn - Nguồn TTDV bán đấu giá tài sản
Sở tư pháp TPHCM