Top

TP Hồ Chí Minh

Công khai lấy ý kiến dân về giá đất

Cập nhật 18/12/2014 10:17

Để chuẩn bị trình HĐND TP.HCM thông qua Bảng giá đất (dự kiến công bố vào ngày 1/1/2015), UBND thành phố vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với từng quận huyện để thống nhất giá đất mới.


Theo đó, UBND các quận huyện cần tổ chức lấy kiến nhân dân tại địa phương và hoàn tất hồ sơ góp ý hạn chót vào ngày 26/12/2014. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công khai thông tin về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng