Top

Cần tăng thời hạn cho khách hàng vay mua nhà đến 20 năm

Cập nhật 01/12/2014 13:47

Đây là kiến nghị mới nhất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) trong bản đánh giá nhận định thị trường BĐS tháng 11.


Theo VNREA, hiện mặc dù Quốc hội đã có những động thái tích cực khi điều chỉnh nhiều luật liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến lĩnh vực BĐS, tuy nhiên, theo VNREA, tư duy pháp luật của các cơ quan quản lý, cơ quan soạn thảo và của cả người dân và doanh nghiệp cần được cải thiện nhiều hơn nữa như việc tham gia tích cực, sâu sắc hơn của xã hội đối với các vấn đề mà dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật đưa ra, đó là sự tiếp thu tích cực, giải thích rõ ràng minh bạch các vấn đề mà người dân đề cập đến đối với các cơ quan quản lý nhà nước, và Quốc hội.

Cũng theo VNREA, trong tương lai, trước các tồn tại của thị trường BĐS, các quy định của pháp luật sẽ ngày càng chặt chẽ như quy định về bảo lãnh, ký quỹ, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước trước khi bán BĐS hình thành trong tương lai... điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn hơn đối với các DN thiếu nguồn lực đầu tư các dự án BĐS. Do đó, để tạo điều kiện cho DN, Chính phủ cần có các quy định rõ ràng, đặc biệt quy định về nội dung hồ sơ, thời hạn giải quyết, trách nhiệm giải quyết đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục cho DN, tránh gây thêm các phiền hà, tạo điều kiện cho các biểu hiện tham nhũng, quan liêu phát triển.

Ngoài ra, để thị trường hồi phục và ổn định, VNREA cũng kiến nghị cần tăng thời hạn cho khách hàng vay, có thể lên đến 20 năm với 3 năm đầu chưa phải lãi vay và nợ gốc. Điều này nhằm đảm bảo cho khoản vay mua căn hộ hình thành trong tương lai không phát sinh thêm thủ tục nào khác, NHNN thống nhất hướng dẫn các ngân hàng thương mại sau khi đã nhận được tài sản thế chấp là căn hộ này. Ngân hàng nên xem xét cho DN đang đầu tư dang dở các dự án nhà ở thương mại có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, quy mô dưới 70m2 được vay vốn ưu đãi này để hoàn thiện nhà, góp phần tăng lượng hàng cho thị trường và giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho.

DiaOcOnline.vn - Theo Lao động