Top

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu số 15 - Khu đô thị Nam TP.HCM

Cập nhật 26/05/2014 16:02

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch phân khu) - một phần Khu chức năng số 15 - Khu đô thị Nam thành phố.

Vị trí Khu đô thị mới nam TP.HCM

Theo Quyết định số 6692/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND TP.HCM về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch phân khu) Khu đô thị Nam thành phố, Khu số 15 là Khu công nghiệp sạch và nhà ở công nhân.

Khu số 15 có tổng diện tích đất tự nhiên là 250,80 ha, bao gồm đất khu dân cư (nhà ở công nhân) và đất công nghiệp. Trong đó, khu dân cư có diện tích khoảng 40,38 ha; Dân số dự kiến 18.000 người.

Nay, UBND TP.HCM quyết định điều chỉnh một phần khu chức năng dân cư sang chức năng đất giáo dục đào tạo - đất công trình công cộng (quy mô diện tích khoảng 10,34 ha).

Theo đó, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc Khu số 15 sau khi điều chỉnh như sau: Tổng diện tích đất tự nhiên 250,8 ha; Khu trường đại học 10,34 ha; Khu dân cư 30,04 ha; Dân số dự kiến 7.660 người; Mật độ cư trú khoảng 255 người/ha; Mật độ xây dựng chung 25-30%; Tầng cao thấp nhất 1 tầng; Tầng cao cao nhất không khống chế.

DiaOcOnline.vn - theo Thời báo Ngân hàng