Top

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên

Cập nhật 20/07/2010 16:10


Trung tâm thành phố Thái Nguyên
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Thực tế, quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó tại Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg ngày 2/11/2005. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch này và để đáp ứng những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hiện nay, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị, theo ý kiến của Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh quy hoạch mà không làm thay đổi lớn đến định hướng phát triển đô thị là vẫn có thể điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng.

Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tập trung đầu tư xây dựng một số khu đô thị, trong đó có khu đô thị Việt Bắc tại phường Gia Sàng và Tân Lập.

Để có một khu đô thị hoàn chỉnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, đồng thời với việc hạn chế phát triển công nghiệp tại khu trung tâm, Bộ Xây dựng cũng đã thống nhất kiến nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên. Việc đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên nên tập trung vào các khu công nghiệp tập trung của tỉnh như Sông Công, Điềm Thụy, Nam Phổ Yên, Minh Đức, Phúc Thuận.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về nội dung điều chỉnh cục bộ này, UBND thành phố Thái Nguyên có trách nhiệm lập báo cáo về nội dung điều chỉnh, trình UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định điều chỉnh bằng văn bản trên cơ sở ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị. UBND thành phố Thái Nguyên có trách nghiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch những nội dung điều chỉnh và phải được công bố công khai theo quy định tại Điều 53 của Luật Quy hoạch đô thị.

Được biết, ý kiến trên của Bộ Xây dựng cũng đã được xem xét trước khi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thành phố Thái Nguyên, đồng thời yêu cầu tỉnh này lưu ý ý kiến của Bộ Xây dựng, thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

DiaOcOnline.vn - Theo Website Chính Phủ