Top

Các mẫu đơn xin cấp phép

Cập nhật 04/08/2007 16:38

STT

Các mẫu đơn xin cấp phép xây dựng hoặc xin giấy chứng nhận QSHNO_QSHDĐ

Download
1 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Download
2 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho nhà ở nông thôn) Download
3 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Công trình thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác) Download
4 Đơn xin cấp phép xây dựng tạm Download
5 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Download
6 Đơn xin sao lục bản chính giấy phép xây dựng Download
7 Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng Download
8 Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Download
9 Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng Download
10 Đơn xin thay đổi thiết kế Download
11 Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành Download
12 Mẫu đơn cấp giấy giấy phép xây dựng Download
13 Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ Download
14 Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSHNO & QSDĐ nhà chung cư Download
15 Đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ (tổ chức) Download
16 Đơn xin cấp lại QSDĐ Download
17 Đơn đề nghị cấp đổi GCN_QSHNO&QSDĐO (cá nhân) Download
18 Đơn đề nghị cấp đổi GCN_QSHNO&QSDĐO(tổ chức) Download
19 Đơn đề nghị cấp mới GCN_QSHNO&QSDĐO (cá nhân) Download
20 Đơn đề nghị cấp mới GCN_QSHNO&QSDĐO (tổ chức) Download
21 Đơn đề nghị cấp mới GCN_QSHNO (cá nhân) Download
22 Đơn đề nghị cấp mới GCN_QSHNO (tổ chức) Download
23 Đơn xin cấp đổi – cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ Download
24 Đơn xin giao đất để làm nhà ở (cá nhân) Download
25 Đơn xin giao đất (tổ chức) Download
26 Đơn xin thuê đất (cá nhân) Download
27 Đơn xin thuê đất (tổ chức) Download
28 Đơn xin mua nhà sở hữu Nhà Nước (cá nhân) Download
29 Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước Download
30 Đơn xin đăng ký thế chấp QSDD8 Download
31 Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bảo lãnh bằng QSDĐ Download
32 Đơn yêu cầu đăng ký VB thông báo việc xử lý TS thế chấp Download
33 Đơn yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp bảo lãnh đã đăng ký Download
34 Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh QSDD Download
35 Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước Download
36 Đơn ghi nợ tiền sử dụng đất Download
37 Mẫu giấy chứng nhận đất Download