Top

Trước 30.3, báo cáo kiểm tra nhà ở, công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị

Cập nhật 13/03/2017 09:30

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ra Công văn số 1925/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan báo cáo tổng hợp về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị. Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc, tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30.3.2017.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Công văn, báo cáo tổng hợp theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15.2.2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có văn bản số 312/BXD-GĐ gửi UBND thành phố về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị. Đến nay, Bộ Xây dựng mới nhận được báo cáo từ 35 địa phương. Một số địa phương chưa triển khai thực hiện hoặc chưa báo cáo cụ thể về số lượng công trình cần đánh giá.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhanh chóng tổng hợp, thống kê, đánh giá bước 1 và phân loại, xác định các công trình có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực gồm: biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm; nhà chung cư xây dựng từ trước năm 1994; các công trình khác có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn. Trong khi kiểm tra, cần sử dụng kết quả kiểm định đã thực hiện trong thời gian 3 năm gần nhất. Trong quá trình thực hiện, cần kịp thời báo cáo những vướng mắc nếu có về Bộ Xây dựng để có biện pháp phối hợp, tháo gỡ. Trước ngày 30.3.2017, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng.

UBND thành phố chỉ rõ, việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị theo nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15.02.2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã có các Văn bản chỉ đạo số 158/UBND-ĐT ngày 13.1.2017 và số 1706/UBND-XDGT ngày 21.3.2016. UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì đôn đốc các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện và tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND thành phố. Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc, tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 30.3.2017.

DiaOcOnline.vn - Theo Lao động