Top

Phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS:

Thế nào là giao dịch đáng ngờ?

Cập nhật 26/08/2011 12:30

Tại dự thảo thông tư của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phòng chống rửa tiền trong hoạt động bất động sản (BĐS), dấu hiệu giao dịch đáng ngờ là giao dịch không xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính.

Doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với tình trạng tài chính, hoặc với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng, hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng. Giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà tổ chức báo cáo biết hoặc có trong danh sách cảnh báo do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về BĐS có dấu hiệu giả mạo (con dấu - chữ ký - chứng minh thư - hộ chiếu giả, địa chỉ BĐS không đúng...). Địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính xác. Thông tin về cùng một khách hàng được khai báo khác nhau trong các lần giao dịch khác nhau. Khách hàng không quan tâm đến giá BĐS, phí giao dịch phải trả; giá thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá thị trường…

Khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, các tổ chức liên quan phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước, hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng). Trường hợp cần thiết có thể báo cáo bằng fax, điện thoại, sau đó gửi báo cáo bằng văn bản; đồng thời theo dõi diễn biến giao dịch. Thời hạn báo cáo trong vòng 48 giờ với giao dịch đáng ngờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ. Trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, thời hạn báo cáo cơ quan có thẩm quyền là 24 giờ kể từ khi phát hiện.

Có thể áp dụng biện pháp tạm thời không giao dịch với các trường hợp: giao dịch có liên quan đến tổ chức (kể cả các tổ chức có chức năng kinh doanh BĐS), cá nhân thuộc danh sách cảnh báo liên quan đến hoạt động tội phạm; có liên quan đến hoạt động rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội Mới