Top

Gia hạn nộp tiền sử dụng đất cho các dự án đủ điều kiện

Cập nhật 22/08/2013 08:49

Hà Nội còn 8 dự án thuộc đối tượng được gia hạn nhưng chưa lập hồ sơ gửi cơ quan thuế.

Nộp tiền sử dụng đất.

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, thực hiện chính sách gia hạn nộp tiền sử dụng đất (SDĐ) theo quy định của Nghị quyết số 02/CP của Chính phủ, Cục Thuế đã nhận được 49 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền SDĐ của các dự án. Tuy nhiên, tính đến nay còn 8 dự án thuộc đối tượng được gia hạn nhưng chưa lập hồ sơ gửi cơ quan thuế.

Đại diện Cục Thuế TP Hà Nội nêu rõ, khi lập hồ sơ, các đơn vị cần lưu ý, đối tượng được gia hạn tiền SDĐ gồm: Các chủ dự án đã được Nhà nước giao đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ về nộp tiền SDĐ do có khó khăn về tài chính, được nộp tiền SDĐ theo tiến độ thanh toán tiền bán hàng trong thời gian tối đa 24 tháng (kể từ ngày phải nộp tiền SDĐ theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ đầu tư thực hiện dự án là đối tượng được gia hạn phải đáp ứng một trong các điều kiện: Kết quả tài chính tính đến ngày 31/12/2012 lỗ; chi phí của DN lớn hơn doanh thu do giá trị hàng tồn kho lớn; chi phí đầu tư của DN lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng.

Hồ sơ xin gia hạn gồm: Văn bản đề nghị của chủ dự án (theo mẫu tại Thông tư 16/2013/TT-BTC); biểu chi tiết số liệu và trường hợp gia hạn tiền SDĐ kèm theo các giấy tờ có liên quan gửi về Cục Thuế TP Hà Nội

DiaOcOnline.vn - Theo VOV