Top

Đấu giá 11.418m2 đất trồng cây lâu năm tờ bản đồ số 11, xã Long Thới, huyện Nhà Bè

Cập nhật 22/05/2014 10:16

Sở tư pháp TPHCM - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá 11.418m2 đất trồng cây lâu năm tại các thửa số 647, 648, 74, 656, 655 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Địa chỉ: 11.418m2 đất trồng cây lâu năm tại các thửa số 647, 648, 74, 656, 655 tờ bản đồ số 11, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

-Vị trí: thửa số 647 tờ bản đồ số 11: DTKV: 2.575 m2 . Thời gian SD đất: đến ngày 03/8/2016

-Vị trí: thửa số 648 tờ bản đồ số 11: DTKV: 1.000 m2. Thời gian SD đất: đến ngày 03/8/2016

-Vị trí: thửa số 74 tờ bản đồ số 11: DTKV: 1.250 m2 . Thời gian SD đất: đến ngày 03/8/2016

-Vị trí: thửa số 656 tờ bản đồ số 11: DTKV: 3.793 m2. Thời gian SD đất: đến ngày 21/7/2017

-Vị trí: thửa số 666 tờ bản đồ số 11: DTKV: 2.800 m2. Thời gian SD đất: đến ngày 21/7/2017

Mục đích SD của 05 thửa đất: đất trồng cây lâu năm. Hình thức SD của 05 thửa đất: riêng. Nguồn gốc SD của 05 thửa đất: Nhà nước công nhận QSD đất.

Giá khởi điểm: 13.000.000.000 đồng

Hạn chót đăng ký: 11giờ00 ngày 23/6/2014. Bán đấu giá: ngày 01/7/2014.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Sở tư pháp TPHCM - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà VTC Online - 132 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM.

Điện thoại: (08) 38119849 - Fax: 38113220

II. Thủ tục đăng ký mua tài sản bán đấu giá

1/ Người tham gia đấu giá tài sản:

Là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá tài sản.

2/ Người không được tham gia đấu giá tài sản:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, hoặc Hội đồng bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của những người đó.

- Người có tài sản bán đấu giá.

- Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

3/ Đăng ký mua tài sản bán đấu giá:

- Người muốn tham gia đấu giá bất động sản hoặc động sản có giá khởi điểm từ mười triệu đồng trở lên phải đăng ký mua trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo.

- Người đã đăng ký mua tài sản bán đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước do Trung tâm và người có tài sản bán đấu giá thoả thuận quy định, nhưng tối đa không quá 15% của giá khởi điểm. - Trong trường hợp người đã nộp tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được, thì khoản tiền đặt trước được trả lại cho người nộp ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp người đăng ký mua tài sản bán đấu giá đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

4/ Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá:

- Đối với tài sản bán đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá.

- Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đã bán đấu giá là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

DiaOcOnline.vn - Nguồn TTDV bán đấu giá tài sản
Sở tư pháp TPHCM